دانلود ,جلسه ,دستگاه ,هفتم ,هشتم ,پنجم ,دانلود جلسه ,جلسه چهارم ,جلسه پنجم ,جلسه هفتم ,ردیف دستگاه 

«آموزش دستگاه های موسیقی»
تعلیم دستگاههای موسیقی به روش مداحی توسط مرحوم حاج محمود ایزدی که
بخش اول آن مربوط به دستگاه همایون بخش دوم دستگاه افشاری و بخش سوم دستگاه بیات اصفهان می باشد

 

ردیف دستگاه همایون حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 1,273  0:04:20
2 دانلود جلسه دوم 205  0:00:41
3 دانلود جلسه سوم 531  0:01:48
4 دانلود جلسه چهارم 953  0:03:14
5 دانلود جلسه پنجم 151  0:00:30
6 دانلود جلسه ششم 175  0:00:35
7 دانلود جلسه هفتم 887  0:03:01
8 دانلود جلسه هشتم 213  0:00:41

 

ردیف دستگاه افشاری حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 867 0:02:56
2 دانلود جلسه دوم 498 0:01:41
3 دانلود جلسه سوم 753 0:02:33
4 دانلود جلسه چهارم 316 0:01:03
5 دانلود جلسه پنجم 391 0:01:19
6 دانلود جلسه ششم 7,007 0:01:28
7 دانلود جلسه هفتم 437 0:01:32
8 دانلود جلسه هشتم 680 0:02:18
9 دانلود جلسه نهم 1,678 0:05:43
10 دانلود جلسه دهم 566 0:01:55
11 دانلود جلسه یازدهم 322 0:01:05
12 دانلود جلسه دوازدهم 833 0:02:49
13 دانلود جلسه سیزدهم 1,301 0:04:25
14 دانلود جلسه چهار دهم 6,665 0:22:41

 

ردیف دستگاه بیات اصفهان حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 541 0:01:49
2 دانلود جلسه دوم 389 0:01:18
3 دانلود جلسه سوم 434 0:01:27
4 دانلود جلسه چهارم 391 0:01:19
5 دانلود جلسه پنجم 745 0:02:33
6 دانلود جلسه ششم 913 0:03:03
7 دانلود جلسه هفتم 400 0:01:20
8 دانلود جلسه هشتم 602 0:02:02
9 دانلود جلسه نهم 440 0:01:29
10 دانلود جلسه دهم 1,485 0:05:03
11 دانلود جلسه یازدهم 976 0:03:17
منبع اصلی مطلب : گل یاس آل طه
برچسب ها : دانلود ,جلسه ,دستگاه ,هفتم ,هشتم ,پنجم ,دانلود جلسه ,جلسه چهارم ,جلسه پنجم ,جلسه هفتم ,ردیف دستگاه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : «آموزش دستگاه های موسیقی» به روش مداحی توسط مرحوم حاج محمود ایزدی